Tepe aşıkları arasına 0.50 mm kalınlığında boyalı galvaniz saçtan mamul mahya altının serilmesi, panellerin yağmur deresi kenarına oturduğu yerlerde 4x2 cm kalınlığında bitüm emdirilmiş bantın konularak montajı,panellerin tüm aşıklar üzerine en az 2 adet/ m2 olmak üzere galvano edilmiş çelik trifonlar ile montajı levhaların birleştiği yerlere, özel olarak hazırlanmış 0.50 mm kalınlığında l boyalı galvaniz saçtan mamul kep elemanlarının montajı, mahya arasına yerinde 6cm kalınlığında izocam cam yününün serilmesi, 2x1 kalınlığında bitüm emdirilmiş bantın konularak üzerine, 0.50 mm kalınlığında boyalı galvaniz saçtan imal edilmiş mahya elemanının panel normunda hazırlanarak yerinde montajı, binanın ön ve arka cephelerinin panel alınlarını kapatmak ve izolasyonu tam olarak sağlamak için minimum 0.50 mm kalınlığında boyalı saçtan mamul köşe kaplama elemanlarının paslanmayan çelik vidalarla en az 50 cm ara ile montajı. Montajın tamamlanmasını takiben panel alınlarının poliüretan yüzeylerinin henkel ürünü epoksi poliüretan destekli izolasyon malzemesi ile kapatılması ve son kontrolleri takiben çatınızın teknik elemanlarımızca, firmanız yetkilisine teslim edilmesi, bakım ve kullanım ile ilgili bilgilerin verilmesi.